Klachten

In het geval van klachten neem contact op met LVNT of met SCAG klachtencommissie:

LVNT - Landelijke Vereniging Van Natuurgeneeskundige Therapeuten 

SCAG - Klachten- en geschillencommissie